NORDRE JARLSBERG BRYGGE

NORDRE JARLSBERG BRYGGE

brygg3

Nordre Jarlsberg Brygge

Utbygging av industritomt i Sande i Vestfold. Byggestart i 2008, prosjektet går kontinuerlig. Vi har til nå tegnet ca 200 leiligheter fordelt på 11 blokker.